Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Дъбов паркет 188-4628
Дъбов паркет 188-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Редене на паркет 189-4628
Редене на паркет 189-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Редене и пренареждане на паркет 190-4628
Редене и пренареждане на паркет 190-4628


Редене на дървен паркет.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Паркет по поръчка 203-4628
Паркет по поръчка 203-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Бамбуков паркет
Бамбуков паркет

Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Паркети 201-4628
Паркети 201-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Паркетни услуги 200-4628
Паркетни услуги 200-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Разнообразие от паркет 199-4628
Разнообразие от паркет 199-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Редене на паркет 198-4628
Редене на паркет 198-4628


Редене на дървен паркет.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Паркет 197-4628
Паркет 197-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Различни видове дървен паркет 196-4628
Различни видове дървен паркет 196-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Паркети 195-4628
Паркети 195-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Паркет 194-4628
Паркет 194-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Паркет по поръчка 193-4628
Паркет по поръчка 193-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Дъбов паркет 191-4628
Дъбов паркет 191-4628


Редене на дървен паркет.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Паркет 192-4628
Паркет 192-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Художествен фриз -масивен паркет
Художествен фриз -масивен паркет
Разнообразие от паркет 185-4628
Разнообразие от паркет 185-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Редене на паркет 184-4628
Редене на паркет 184-4628


Различни видове паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Редене и пренареждане на паркет 182-4628
Редене и пренареждане на паркет 182-4628


Различни видове паркети по поръчка.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Паркет 183-4628
Паркет 183-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Буков паркет 181-4628
Буков паркет 181-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Паркетни услуги 179-4628
Паркетни услуги 179-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Паркет по поръчка 180-4628
Паркет по поръчка 180-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Различни видове дървен паркет 178-4628
Различни видове дървен паркет 178-4628


Различни видове паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Бамбуков паркет уплътнен бамбук, кафяв цвят
Бамбуков паркет уплътнен бамбук, кафяв цвят

Клас на качество: A - Най-високото
Размери: 915 x 96 x 15 mm
Влажност: 10(+-2)%
Специфична маса: 1150 Kг/м3 или 14,98 Kг/м2
Твърдост по Бринел (Brinell): 14.3
Твърдост по Janka: 2820
Крайна обработка: 7 пласта лак (5 пласта нетоксичен лак, обработен с ултравиолетови лъчи (UV) и 2 крайни защитни пласта против издраскване).
Вид на крайната обработка: сатенена
Опаковка: доставя се в кутии по 18 броя (1,518 м2/кутия)(23,7 Kг/ кутия)

Препоръки: Този паркет чрез своята структура не прилича на класическия бамбуков паркет. Не се виждат бамбуковите възли. Това е един изключително твърд паркет, като често се използува за обществени места с висока степен на преминаване(трафик). Има изключително привлекателен вид, като кафявият вариант се получава чрез топлинна обработка на дървото. Уплътненият паркет с кафяв цвят се предпочита за по-просторни помещения, които са и добре осветени.
Редене на паркет 159-4628
Редене на паркет 159-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Дъбов паркет 160-4628
Дъбов паркет 160-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Паркетни услуги 161-4628
Паркетни услуги 161-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Паркет по поръчка 162-4628
Паркет по поръчка 162-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Редене на дъбов паркет
Редене на дъбов паркет

Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Различни видове дървен паркет 164-4628
Различни видове дървен паркет 164-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Паркетни услуги 165-4628
Паркетни услуги 165-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Паркет по поръчка 166-4628
Паркет по поръчка 166-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Различни видове дървен паркет 167-4628
Различни видове дървен паркет 167-4628


Различни видове паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Разнообразие от паркет 168-4628
Разнообразие от паркет 168-4628


Различни видове паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Редене на паркет 169-4628
Редене на паркет 169-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Предлагаме паркет по заявка на клиента. Качествена подредба на паркет от дъб, бук, череша и други.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Паркет 170-4628
Паркет 170-4628


Редене на дървен паркет.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Буков паркет 171-4628
Буков паркет 171-4628


Редене на дървен паркет.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Буков паркет 172-4628
Буков паркет 172-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Разнообразие от паркет 173-4628
Разнообразие от паркет 173-4628


Различни видове паркети по поръчка.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Паркет и редене на паркет
Паркет и редене на паркет

Редене на дървен паркет.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Бамбуков паркет eстествен сатенен цвят
Бамбуков паркет eстествен сатенен цвят

Клас на качество: A - Най-високото
Размери: 960 x 96 x 15 mm
Влажност: 8(+-2)%
Специфична маса: 650 Кг/м3 или 10,39 Kг/м2
Твърдост по Бринел (Brinell): 4,7
Твърдост по Janka: 1380
Крайна обработка: 7 пласта лак (5 пласта нетоксичен лак, обработен с ултравиолетови лъчи (UV) и 2 крайни защитни пласта против издраскване).
Вид на крайната обработка : сатенена
Опаковка: доставя се в кутии по 24 броя (2,212 м2/кутия)(23Kг/ кутия)

Препоръки: Ако желаете светло, топло и същевременно интимно вътрешно обзавеждане, тогава паркетът с естествен цвят, предлаган от нас,
идеално ще пасне на Вашето желание. Същият засилва пространствеността на помещението и благодарение на своята сатенена крайна обработка не блести силно, което понякога дразни. Това е цветът на бамбука от природата. Обратно на очакванията това е цветът, който се поддържа най-лесно. Въпреки, че е доста светъл, мръсотията и праха се виждат най-малко върху този цвят.
Бамбуков паркет kафяв сатенен цвят
Бамбуков паркет kафяв сатенен цвят

Клас на качество: A - Най-високото
Размери: 960 x 96 x 15 mm
Влажност: 8(+-2)%
Специфична маса: 650 Kг/м3 или 10,39 Kг/м2
Твърдост по Бринел (Brinell): 4,7
Твърдост по Janka: 1180
Крайна обработка: 7 пласта лак (5 пласта нетоксичен лак, обработен с ултравиолетови лъчи (UV) и 2 крайни защитни пласта против издраскване).
Вид на крайната обработка: сатенена
Опаковка: доставя се в кутии по 24 броя (2,212 м2/кутия)(23Kг/ кутия)

Препоръки: Ако желаете топло и много интимно вътрешно обзавеждане, бамбуковия паркет клас кафяв сатен е най-подходящото решение. Много привлекателния кафяв цвят се получава чрез термична обработка на дървото. Същият е най-подходящ за по-отворени помещения, които нямат необходимостта от увеличаване на пространствеността и разполагат с достатъчно осветление.
Фриз за масивен паркет
Фриз за масивен паркет
Орнамент за масивен паркет
Орнамент за масивен паркет
Шарен паркетен фриз
Шарен паркетен фриз
Художествен фриз за масивен паркет
Художествен фриз за масивен паркет
Художествен оранамент фриз
Художествен оранамент фриз
Масивен паркет-фризове
Масивен паркет-фризове
Художествени фризове
Художествени фризове
Фриз за масивни паркети
Фриз за масивни паркети
Фризове за масивни паркети
Фризове за масивни паркети
Паркетни фризове
Паркетни фризове
Фризове за масивен паркет
Фризове за масивен паркет
Паркетен фриз-художествена украса
Паркетен фриз-художествена украса
Фризове за ламинирани паркети
Фризове за ламинирани паркети
Фриз за ламинирани паркети
Фриз за ламинирани паркети
Масивен паркет-фриз
Масивен паркет-фриз
Масивни паркетни фризове
Масивни паркетни фризове
Масивен паркет-фриз
Масивен паркет-фриз
Фриз-украса за паркет
Фриз-украса за паркет
Масивен паркет-фриз
Масивен паркет-фриз
Орнаменти за масивен паркет
Орнаменти за масивен паркет
dustless sanding of floors
dustless sanding of floors


Making services sanding polisher order.
As a result of sanding the floor in order to get a perfectly smooth surface.
When sanding the floor to shift from coarse to fine sandpaper in order to reach the most dobrar-effect.
Price sanding the parquet varies depending on the type of flooring.
In addition to sanding and varnishing floors and perform other related services such as tightening the flooring, jointing and repair window sills.
Giving shine to your hardwood floors is a great way to improve the light and warmth into your home, but with sanding the floor will add style and will make it aesthetically appealing..
machine sanding of floors
machine sanding of floors


Professional sanding polisher order.
company offers quality, clean and dust-free sanding polisher.
For sanding the parquet electrical machines used for sanding and just hard to reach places is done by hand or with a small hand-held machines.
price for the floor sanding depends on the quantity of inputs.
Service sanding polisher is suitable for all types of flooring.
Our parketadzhii will bring comfort and warmth to your home or office.
machine sanding of floors
machine sanding of floors


parquet sanding machine to order.
As a result of sanding the floor in order to get a perfectly smooth surface.
Thanks to good work by sanding the parquet is produced exquisitely smooth surface, suitable for any home.
input quantity and size of the premises form a looping price Order.
In addition to sanding and varnishing floors and perform other related services such as tightening the flooring, jointing and repair window sills.
Giving shine to your hardwood floors is a great way to improve the light and warmth into your home, but with sanding the floor will add style and will make it aesthetically appealing..
sanding the parquet
sanding the parquet


Refinishing parquet.
When sanding polisher remove old paint, paint, linseed oil or another type of surface.
Used electric machines for sanding the parquet. A hard-to reach places sanding is done by hand.
sanding the parquet custom is priced on forming base area of ​​the premises for which service will be performed by looping.
Additional services after sanding the parquet offer varnishing floors, jointing and repair window sills.
Giving shine to your hardwood floors is a great way to improve the light and warmth into your home, but with sanding the floor will add style and will make it aesthetically appealing..
sanding a floor on demand
sanding a floor on demand


Professional sanding polisher order.
The purpose of sanding the flooring order is complete leveling of the floor.
Thanks to good work by sanding the parquet is produced exquisitely smooth surface, suitable for any home.
sanding the parquet custom is priced on forming base area of ​​the premises for which service will be performed by looping.
In addition to sanding and varnishing floors and perform other related services such as tightening the flooring, jointing and repair window sills.
Our parketadzhii will bring comfort and warmth to your home or office.
dustless sanding of parquet on demand
dustless sanding of parquet on demand


parquet sanding machine to order.
On the floor iztsiklyaneto remove all defects caused during installation.
Thanks to good work by sanding the parquet is produced exquisitely smooth surface, suitable for any home.
price for the floor sanding depends on the quantity of inputs.
Additional services after sanding the parquet offer varnishing floors, jointing and repair window sills.
With a looping flooring with proper technique achieves perfect quality, and the floor becomes very effective vision that creates a feeling of luxury..
dustless sanding of parquet on demand
dustless sanding of parquet on demand


Professional sanding polisher order.
When sanding polisher remove old paint, paint, linseed oil or another type of surface.
For sanding the parquet electrical machines used for sanding and just hard to reach places is done by hand or with a small hand-held machines.
input quantity and size of the premises form a looping price Order.
Besides sanding polisher can accomplish and complete rearrangement of the floor.
Giving shine to your hardwood floors by sanding the parquet is a great way to improve the comfort of your home..
sanding a floor on demand
sanding a floor on demand


Refinishing parquet.
Refinishing the floor is among the main activities of the maintenance.
For sanding the parquet electrical machines used for sanding and just hard to reach places is done by hand or with a small hand-held machines.
input quantity and size of the premises form a looping price Order.
procedure is sanding the parquet maximum dust.
Giving shine to your hardwood floors by sanding the parquet is a great way to improve the comfort of your home..
dustless sanding of parquet on demand
dustless sanding of parquet on demand


Professional sanding polisher order.
company offers quality, clean and dust-free sanding polisher.
Depending on the condition of the flooring is different types of treatment by scraping order.
sanding the parquet custom is priced on forming base area of ​​the premises for which service will be performed by looping.
In addition to sanding and varnishing floors and perform other related services such as tightening the flooring, jointing and repair window sills.
Giving shine to your hardwood floors by sanding the parquet is a great way to improve the comfort of your home..
firm sanding polisher
firm sanding polisher


Making services sanding polisher order.
The purpose of sanding the flooring order is complete leveling of the floor.
Depending on the condition of the flooring is different types of treatment by scraping order.
Price sanding the parquet varies depending on the type of flooring.
Additional services after sanding the parquet offer varnishing floors, jointing and repair window sills.
With a looping flooring with proper technique achieves perfect quality, and the floor becomes very effective vision that creates a feeling of luxury..
professional sanding of floors
professional sanding of floors


Professional sanding polisher order.
Refinishing the floor is among the main activities of the maintenance.
Depending on the condition of the flooring is different types of treatment by scraping order.
price for the floor sanding depends on the quantity of inputs.
Reorder flooring is an additional service which the company can execute on demand.
Our parketadzhii will bring comfort and warmth to your home or office.
sanding a floor on demand
sanding a floor on demand


parquet sanding machine to order.
When sanding polisher remove old paint, paint, linseed oil or another type of surface.
When sanding the floor to shift from coarse to fine sandpaper in order to reach the most dobrar-effect.
Price sanding the parquet varies depending on the type of flooring.
Additional services after sanding the parquet offer varnishing floors, jointing and repair window sills.
sanding the parquet is an important activity in preserving the aesthetic and physical qualities of the orchestra..
sanding the parquet
sanding the parquet


Professional sanding polisher order.
company offers quality, clean and dust-free sanding polisher.
When sanding the floor to shift from coarse to fine sandpaper in order to reach the most dobrar-effect.
input quantity and size of the premises form a looping price Order.
Additional services after sanding the parquet offer varnishing floors, jointing and repair window sills.
Our parketadzhii will bring comfort and warmth to your home or office.
machine sanding of floors
machine sanding of floors


parquet sanding machine to order.
When sanding polisher remove old paint, paint, linseed oil or another type of surface.
For sanding the parquet electrical machines used for sanding and just hard to reach places is done by hand or with a small hand-held machines.
Size of the room will determine the ultimate cost of sanding the flooring order.
Reorder flooring is an additional service which the company can execute on demand.
Proper performance of the parquet sanding guarantees the longevity of your flooring..
dustless sanding of parquet on demand
dustless sanding of parquet on demand


Professional sanding polisher order.
As a result of sanding the floor in order to get a perfectly smooth surface.
For sanding the parquet electrical machines used for sanding and just hard to reach places is done by hand or with a small hand-held machines.
Size of the room will determine the ultimate cost of sanding the flooring order.
Reorder flooring is an additional service which the company can execute on demand.
Giving shine to your hardwood floors is a great way to improve the light and warmth into your home, but with sanding the floor will add style and will make it aesthetically appealing..
Kat Tozsuz zımpara
Kat Tozsuz zımpara


parke zımpara makinesi sipariş.
olarak mükemmel pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zemin zımpara sonucu.
Çok ulaşmak için ince zımpara için kaba kaydırmaya zemin zımparalarken dobrar etkisi.
binaların form girdi büyüklük ve boyut.
zımparalama ve cilalama zemin ve, döşeme sıkma birleştirme ve onarım pencere eşikleri gibi diğer ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için ek olarak.
parke zımpara orkestra estetik ve fiziksel nitelikleri koruyarak önemli bir faaliyettir.
talep üzerine bir kat zımpara
talep üzerine bir kat zımpara


Refinishing parke.
şirketi kaliteli, temiz ve tozsuz zımpara parlatıcı sunar.
yüksek kaliteli parlatma parke panoları katkıda katta profesyonel zımpara makineleri Kullanılmış.
binaların form girdi büyüklük ve boyut.
döşeme ek bir hizmettir Reorder hangi şirket. Uygun tekniği ile zemin zımpara zaman mükemmel kalite sağlar ve zemin çok etkili olur vizyon.
parke zımpara tarafından parke zeminler parlaklık verilmesi evinizin konforunu artırmak için harika bir yoldur.
циклене на паркет машинно
циклене на паркет машинно


Циклене на паркет.
Целта на цикленето на паркета по поръчка е пълно изравняване на паркета.
За цикленето на паркета се използват електрически машини за циклене и само на трудно достъпните места се извършва на ръка или с малки ръчни машини.
Цикленето на паркета по поръчка е с цена формираща се на база площта на помещението за което ще се извършва услугата по цикленето.
Като допълнителни услуги след цикленето на паркета предлагаме и лакиране на паркет, фугиране и ремонт на первази.
Цикленето на паркета е важна дейност в запазването на естетическите и физически качества на паркета.
empresa pulidora lijado
empresa pulidora lijado


Profesional orden pulidor lijado.
El propósito de lijar el fin de suelos es la nivelación completa de la planta.
Al lijar el suelo para pasar de grueso a fino papel de lija con el fin de alcanzar el efecto más dobrar.
precio de lijar el ploshta parquet depende de la habitación que será ciclos.
Como un adicional servicios después de lijar el barnizado de suelos de parquet oferta, colocación, unión y reparación de antepechos.
Al lijar el suelo con la técnica apropiada logra una calidad perfecta, y el suelo se convierte en una visión muy eficaz que crea una sensación de lujo 95427.
lijar el parquet
lijar el parquet


Pulidor de lijado sin polvo orden.
Цикленето на паркета е сред основните дейности по поддръжката му.
Para lijar el parquet máquinas eléctricas utilizadas para lijar y duro para llegar a los lugares se hace a mano o con máquinas manuales pequeñas 95413.
cantidad de insumos y y el área del precio de la habitación para el lijado de forma a fin.
Además de lijado y barnizado de suelos y realizar otras relacionadas servicios tales como apretar el suelo, unión y reparación de antepechos.
Dar brillo a sus pisos de madera dura es una gran manera de mejorar la luz y el calor a su hogar, pero con lijar el suelo agregar a estilo y hará que sea estéticamente atractivo.
lijado sin polvo de parquet en la demanda
lijado sin polvo de parquet en la demanda


Pulidor de lijado sin polvo orden.
Cuando lijado de parquet elimina pintura antigua, pintura, aceite de linaza u otro tipo de superficie 95405.
Dependiendo de la condición del suelo es de diferentes tipos de tratamiento mediante el raspado orden.
Precio lijar el parquet varía en función del tipo de suelo.
Además de lijado y barnizado de suelos y realizar otras relacionadas servicios tales como apretar el suelo, unión y reparación de antepechos.
Dar brillo a sus pisos de madera lijando el parquet es una gran manera de mejorar la comodidad de su hogar.
empresa pulidora lijado
empresa pulidora lijado


Hacer que los servicios de lijado orden pulidor.
При изциклянето на паркета се отстраняват всички недостатъци предизвикани при монтажа.
usados ​​profesionales máquinas de lijado en la planta, contribuyendo a la mayor calidad de pulido de tablas de parquet.
Tamaño de la habitación determinarán el precio final de lijar el suelo de orden 95416.
lijado Servicio de suelo es apto para cualquier tipo de suelo.
Nuestra parketadzhii traerá comodidad y calidez a su hogar u oficina.
lijar el parquet
lijar el parquet


Parquet Refinishing.
При изциклянето на паркета се отстраняват всички недостатъци предизвикани при монтажа.
Al lijar el suelo para pasar de grueso a fino papel de lija con el fin de alcanzar el efecto más dobrar.
Цикленето на паркета по поръчка е с цена формираща се на база площта на помещението за което ще се извършва услугата по цикленето.
procedimiento lijar el parquet sin polvo.
Правилното извършване на цикленето на паркета е гаранция за дълготрайност на вашата подова настилка.
lijado sin polvo de parquet en la demanda
lijado sin polvo de parquet en la demanda


Parquet Refinishing.
Cuando lijado de parquet elimina pintura antigua, pintura, aceite de linaza u otro tipo de superficie 95405.
Al lijar el suelo para pasar de grueso a fino papel de lija con el fin de alcanzar el efecto más dobrar.
precio para el lijado del piso depende de la cantidad de insumos.
lijado Servicio de suelo es apto para cualquier tipo de suelo.
Dar brillo a sus pisos de madera lijando el parquet es una gran manera de mejorar la comodidad de su hogar.
empresa pulidora lijado
empresa pulidora lijado


Profesional orden pulidor lijado.
Como resultado de lijar el suelo con el fin de obtener una superficie perfectamente lisa.
Al lijar el suelo para pasar de grueso a fino papel de lija con el fin de alcanzar el efecto más dobrar.
precio de lijar el ploshta parquet depende de la habitación que será ciclos.
procedimiento lijar el parquet sin polvo.
Nuestra parketadzhii traerá comodidad y calidez a su hogar u oficina.
lijado profesional de pisos
lijado profesional de pisos


Refinishing orden parquet.
Como resultado de lijar el suelo con el fin de obtener una superficie perfectamente lisa.
Al lijar el suelo para pasar de grueso a fino papel de lija con el fin de alcanzar el efecto más dobrar.
Цикленето на паркета по поръчка е с цена формираща се на база площта на помещението за което ще се извършва услугата по цикленето.
reorden suelo es un servicio adicional que la empresa puede ejecutar bajo demanda.
Nuestra parketadzhii traerá comodidad y calidez a su hogar u oficina.
lijadora de pisos
lijadora de pisos


Pulidor de lijado sin polvo orden.
Como resultado de lijar el suelo con el fin de obtener una superficie perfectamente lisa.
usados ​​profesionales máquinas de lijado en la planta, contribuyendo a la mayor calidad de pulido de tablas de parquet.
Tamaño de la habitación determinarán el precio final de lijar el suelo de orden 95416.
Como un adicional servicios después de lijar el barnizado de suelos de parquet oferta, colocación, unión y reparación de antepechos.
Dar brillo a sus pisos de madera dura es una gran manera de mejorar la luz y el calor a su hogar, pero con lijar el suelo agregar a estilo y hará que sea estéticamente atractivo.
lijar el parquet
lijar el parquet


Profesional orden pulidor lijado.
Цикленето на паркета е сред основните дейности по поддръжката му.
Използват се електрически машини за циклене на паркета. На трудно-достъпни места цикленето се извършва на ръка.
Precio lijar el parquet varía en función del tipo de suelo.
Como un adicional servicios después de lijar el barnizado de suelos de parquet oferta, colocación, unión y reparación de antepechos.
Dar brillo a sus pisos de madera dura es una gran manera de mejorar la luz y el calor a su hogar, pero con lijar el suelo agregar a estilo y hará que sea estéticamente atractivo.
empresa pulidora lijado
empresa pulidora lijado


Hacer que los servicios de lijado orden pulidor.
El propósito de lijar el fin de suelos es la nivelación completa de la planta.
Dependiendo de la condición del suelo es de diferentes tipos de tratamiento mediante el raspado orden.
Цикленето на паркета по поръчка е с цена формираща се на база площта на помещението за което ще се извършва услугата по цикленето.
reorden suelo es un servicio adicional que la empresa puede ejecutar bajo demanda.
Dar brillo a sus pisos de madera lijando el parquet es una gran manera de mejorar la comodidad de su hogar.
профессиональные шлифования полов
профессиональные шлифования полов


Отделка паркета.
Компания предлагает качество, чистый и пыли шлифования чистки.
Благодаря хорошей работе шлифования паркета производится изысканно гладкую поверхность, подходящую для любого дома.
Площадь номера будет определять окончательную стоимость шлифовки полов порядке.
процедуры шлифования паркета, как пыль.
Предоставление блеск ваших деревянные полы путем шлифования паркетных является отличным способом для улучшения комфорта Вашего дома.
полировщик фирмы шлифования
полировщик фирмы шлифования


паркет шлифовальной машины на заказ.
Refinishing пол является одним из основных направлений деятельности технического обслуживания.
Когда шлифования пола, чтобы перейти от грубой к тонкой наждачной бумаги для того, чтобы добраться до самых dobrar эффект.
входной величины и размера помещения форма циклов цен Заказать.
службы шлифовальной чистки подходит для всех типов напольных покрытий.
Придаването на блясък на вашите дървени подове е чудесен начин за подобряване на светлината и топлината в дома ви, а с цикленето на паркета ще добавите стил и ще го направите естетически привлекателен.
шлифования пола по требованию
шлифования пола по требованию


Выполните шлифование услуги пол порядке.
На полу iztsiklyaneto убрать все дефекты, возникшие в процессе установки.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
Шлифования пола заказ ценам на основе формирования области помещений, для которых услуга будет выполняться цикл.
Кроме того шлифования чистки можно выполнить и завершить перестройку этаж.
Предоставление блеск ваших деревянные полы путем шлифования паркетных является отличным способом для улучшения комфорта Вашего дома.
полировщик фирмы шлифования
полировщик фирмы шлифования


Выполните шлифование услуги пол порядке.
Refinishing пол является одним из основных направлений деятельности технического обслуживания.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
Цена шлифования паркетных ploshta зависит от номера вы будете циклов.
Кроме того шлифования чистки можно выполнить и завершить перестройку этаж.
Правильное выполнение шлифования паркетных гарантирует долговечность вашего пола..
Машина шлифовальная этажей
Машина шлифовальная этажей


паркет шлифовальной машины на заказ.
На полу iztsiklyaneto убрать все дефекты, возникшие в процессе установки.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
Цена шлифования паркетных ploshta зависит от номера вы будете циклов.
Кроме шлифовки и лакировки полов и выполнять другие сопутствующие услуги, такие как ужесточение полы, соединение и ремонт подоконников.
Правильное выполнение шлифования паркетных гарантирует долговечность вашего пола..
Машина шлифовальная этажей
Машина шлифовальная этажей


Выполните шлифование услуги пол порядке.
При шлифовании чистки удалить старую краску, краска, олифа или иной тип поверхности.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
Площадь номера будет определять окончательную стоимость шлифовки полов порядке.
Качестве дополнительного Услуги после шлифования паркетных предложение лакировки полов, фугования и ремонт подоконников.
Когда шлифования пола с правильной техникой достигается отличное качество, и пол становится очень эффективным зрения, что создает ощущение роскоши.
Машина шлифовальная этажей
Машина шлифовальная этажей


Отделка паркета.
На полу iztsiklyaneto убрать все дефекты, возникшие в процессе установки.
В зависимости от состояния полы различных видов лечения, очищая порядка.
Цена шлифования паркетных ploshta зависит от номера вы будете циклов.
Кроме шлифовки и лакировки полов и выполнять другие сопутствующие услуги, такие как ужесточение полы, соединение и ремонт подоконников.
Когда шлифования пола с правильной техникой достигается отличное качество, и пол становится очень эффективным зрения, что создает ощущение роскоши.
12345678910следваща