Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Фигурален паркет настилка
Фигурален паркет настилка 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Художествена подова настилка фриз
Художествена подова настилка фриз 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фигурална подова настилка фриз
Фигурална подова настилка фриз 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фриз-фигурален паркет
Фриз-фигурален паркет
Паркетни фризове

Паркетни фризове

При нас получавате:

-безплатен монтаж на масивен паркет

- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет

- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет

- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет

- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м 

Фигурален паркет настилка за под
Фигурален паркет настилка за под 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фигурален паркет фриз за под

Фигурален паркет фриз за под

При нас получавате:

-безплатен монтаж на масивен паркет

- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет

- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет

- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет

- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м 

фигурална подова настилка паркет

фигурална подова настилка паркет

При нас получавате:

-безплатен монтаж на масивен паркет

- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет

- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет

- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет

- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м 

Фигурален паркет фриз
Фигурален паркет фриз 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Настилка за под фигурален паркет
Настилка за под фигурален паркет
Фриз фигурален паркет за под
Фриз фигурален паркет за под 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Паркети фигурални
Паркети фигурални 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фигурален паркет фриз
Фигурален паркет фриз 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фриз фигурален паркет

Фриз фигурален паркет

При нас получавате:

-безплатен монтаж на масивен паркет

- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет

- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет

- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет

- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м 

Паркет-фигурален подова настилка
Паркет-фигурален подова настилка 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Подова настилка фигурален паркет фриз
Подова настилка фигурален паркет фриз 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Паркети фигурални фризове
Паркети фигурални фризове 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Паркет фигурална подова настилка
Паркет фигурална подова настилка 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фриз фигурални паркети

Фриз фигурални паркети

При нас получавате:

-безплатен монтаж на масивен паркет

- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет

- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет

- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет

- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м 

Фигурален художествен паркет
Фигурален художествен паркет 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фигурален паркет за под
Фигурален паркет за под  
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фигурален паркет- художествена настилка
Фигурален паркет художествена настилка 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Фигурален художествен паркет фриз

Фигурален художествен паркет фриз

При нас получавате:

-безплатен монтаж на масивен паркет

- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет

- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет

- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет

- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м 

Фриз фигурален художествен паркет
Фриз фигурален художествен паркет 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Художествен паркет фриз
Художествен паркет фриз 
При нас получавате:
-безплатен монтаж на масивен паркет
- срок за изпълнение / поставяне до 3  работни дни на фигурален - художествен паркет
- безплатен транспорт на закупения от нас фигурален - художествен паркет
- безплатна подложка 2 мм за фигурален - художествен паркет
- безплатен перваз при поръчка на фигурален - художествен паркет над 60 кв.м
Паркет и редене на паркет
Паркет и редене на паркет

Редене на дървен паркет.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Бамбуков паркет eстествен сатенен цвят
Бамбуков паркет eстествен сатенен цвят

Клас на качество: A - Най-високото
Размери: 960 x 96 x 15 mm
Влажност: 8(+-2)%
Специфична маса: 650 Кг/м3 или 10,39 Kг/м2
Твърдост по Бринел (Brinell): 4,7
Твърдост по Janka: 1380
Крайна обработка: 7 пласта лак (5 пласта нетоксичен лак, обработен с ултравиолетови лъчи (UV) и 2 крайни защитни пласта против издраскване).
Вид на крайната обработка : сатенена
Опаковка: доставя се в кутии по 24 броя (2,212 м2/кутия)(23Kг/ кутия)

Препоръки: Ако желаете светло, топло и същевременно интимно вътрешно обзавеждане, тогава паркетът с естествен цвят, предлаган от нас,
идеално ще пасне на Вашето желание. Същият засилва пространствеността на помещението и благодарение на своята сатенена крайна обработка не блести силно, което понякога дразни. Това е цветът на бамбука от природата. Обратно на очакванията това е цветът, който се поддържа най-лесно. Въпреки, че е доста светъл, мръсотията и праха се виждат най-малко върху този цвят.
Бамбуков паркет kафяв сатенен цвят
Бамбуков паркет kафяв сатенен цвят

Клас на качество: A - Най-високото
Размери: 960 x 96 x 15 mm
Влажност: 8(+-2)%
Специфична маса: 650 Kг/м3 или 10,39 Kг/м2
Твърдост по Бринел (Brinell): 4,7
Твърдост по Janka: 1180
Крайна обработка: 7 пласта лак (5 пласта нетоксичен лак, обработен с ултравиолетови лъчи (UV) и 2 крайни защитни пласта против издраскване).
Вид на крайната обработка: сатенена
Опаковка: доставя се в кутии по 24 броя (2,212 м2/кутия)(23Kг/ кутия)

Препоръки: Ако желаете топло и много интимно вътрешно обзавеждане, бамбуковия паркет клас кафяв сатен е най-подходящото решение. Много привлекателния кафяв цвят се получава чрез термична обработка на дървото. Същият е най-подходящ за по-отворени помещения, които нямат необходимостта от увеличаване на пространствеността и разполагат с достатъчно осветление.
Бамбуков паркет уплътнен бамбук, кафяв цвят
Бамбуков паркет уплътнен бамбук, кафяв цвят

Клас на качество: A - Най-високото
Размери: 915 x 96 x 15 mm
Влажност: 10(+-2)%
Специфична маса: 1150 Kг/м3 или 14,98 Kг/м2
Твърдост по Бринел (Brinell): 14.3
Твърдост по Janka: 2820
Крайна обработка: 7 пласта лак (5 пласта нетоксичен лак, обработен с ултравиолетови лъчи (UV) и 2 крайни защитни пласта против издраскване).
Вид на крайната обработка: сатенена
Опаковка: доставя се в кутии по 18 броя (1,518 м2/кутия)(23,7 Kг/ кутия)

Препоръки: Този паркет чрез своята структура не прилича на класическия бамбуков паркет. Не се виждат бамбуковите възли. Това е един изключително твърд паркет, като често се използува за обществени места с висока степен на преминаване(трафик). Има изключително привлекателен вид, като кафявият вариант се получава чрез топлинна обработка на дървото. Уплътненият паркет с кафяв цвят се предпочита за по-просторни помещения, които са и добре осветени.
Различни видове дървен паркет 178-4628
Различни видове дървен паркет 178-4628


Различни видове паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Паркетни услуги 179-4628
Паркетни услуги 179-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Паркет по поръчка 180-4628
Паркет по поръчка 180-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Буков паркет 181-4628
Буков паркет 181-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Редене и пренареждане на паркет 182-4628
Редене и пренареждане на паркет 182-4628


Различни видове паркети по поръчка.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Паркет 183-4628
Паркет 183-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Редене на паркет 184-4628
Редене на паркет 184-4628


Различни видове паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Разнообразие от паркет 185-4628
Разнообразие от паркет 185-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Редене и пренареждане на паркет 186-4628
Редене и пренареждане на паркет 186-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Паркет по поръчка 187-4628
Паркет по поръчка 187-4628


Редене на дървен паркет.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Дъбов паркет 188-4628
Дъбов паркет 188-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Редене на паркет 189-4628
Редене на паркет 189-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Изработка и монтаж на дървени паркети по поръчка.
Редене и пренареждане на паркет 190-4628
Редене и пренареждане на паркет 190-4628


Редене на дървен паркет.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Дъбов паркет 191-4628
Дъбов паркет 191-4628


Редене на дървен паркет.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Паркет 192-4628
Паркет 192-4628


Редене и циклене на паркети по поръчка.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Паркет по поръчка 193-4628
Паркет по поръчка 193-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Паркет 194-4628
Паркет 194-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
Ръчна изработка на паркет по поръчка.
Паркети 195-4628
Паркети 195-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Различни видове дървен паркет 196-4628
Различни видове дървен паркет 196-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената за нареждането на паркета се определя от размерите на помещението и вида паркет (буков, дъбов и др.)
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Паркет 197-4628
Паркет 197-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
Цената на паркета зависи от големината на помещението, цената за изработване зависи и от вида на паркета.
Времето необходимо за изработване на паркета по поръчка зависи от квадратурата на помещението.
Паркетни услуги по поръчка - редене, пренареждане, циклене, лакиране, байцване и други.
При избиране на паркет са важни следните показатели - вид на паркета (буков, дъбов или др.);геометрия на паркета;влажност на паркета;големина на паркета.
Редене на паркет 198-4628
Редене на паркет 198-4628


Редене на дървен паркет.
Площта, орнаментиката и големината за паркетите е определяща за крайната цена на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Паркети по поръчка от различни видове дърво.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
Разнообразие от паркет 199-4628
Разнообразие от паркет 199-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Необходимото време за изпълнение за реденто на паркет се определя от дизайнът и големината на помещението.
Изработване на паркети по поръчка от различни видове дърво.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Паркетни услуги 200-4628
Паркетни услуги 200-4628


Цялостно редене и пренареждане на паркети.
За определяне на цената за изработване на паркета по поръчка е необходимо да се знаят големината и вида на паркета.
Срокът за нареждането на паркета зависи от дизайнът и големината на помещението.
Редене на паркет по поръчка. Размери по каталог от производителя.
Професионална изработка на качествен паркет по каталог и по индивидуален проект.
Паркети 201-4628
Паркети 201-4628


Проектиране и изграждане на паркети по поръчка.
Редене, циклене, пренареждане и лакиране на дървен паркет.
Сложността и големината на помещението определят времето за изпълнение за реденто на паркета по поръчка.
Производство на различни видове паркети по индивидуален проект.
Направа на различни видове паркети. Професионално редене на паркет, циклене.
шлифования пола по требованию
шлифования пола по требованию


Отделка паркета порядка.
Компания предлагает качество, чистый и пыли шлифования чистки.
В зависимости от состояния полы различных видов лечения, очищая порядка.
входной величины и размера помещения форма циклов цен Заказать.
Кроме того шлифования чистки можно выполнить и завершить перестройку этаж.
Наша parketadzhii принесет уют и тепло в вашем доме или.
шлифования паркета
шлифования паркета


Выполните шлифование услуги пол порядке.
На полу iztsiklyaneto убрать все дефекты, возникшие в процессе установки.
Для шлифования паркетных электрические машины, используемые для шлифования и просто труднодоступных местах осуществляется вручную или с небольшим ручных машин.
Цен на полу шлифования зависит от количества входов.
службы шлифовальной чистки подходит для всех типов напольных покрытий.
Предоставление блеск ваших деревянные полы путем шлифования паркетных является отличным способом для улучшения комфорта Вашего дома.
Машина шлифовальная этажей
Машина шлифовальная этажей


Отделка паркета порядка.
Refinishing пол является одним из основных направлений деятельности технического обслуживания.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
Цена шлифования паркетных варьируется в зависимости от типа настила.
Кроме того шлифования чистки можно выполнить и завершить перестройку этаж.
шлифования паркетных является важным направлением деятельности в сохранение эстетических и физических качеств оркестра.
полировщик фирмы шлифования
полировщик фирмы шлифования


Отделка паркета порядка.
Refinishing пол является одним из основных направлений деятельности технического обслуживания.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
Цена шлифования паркетных варьируется в зависимости от типа настила.
службы шлифовальной чистки подходит для всех типов напольных покрытий.
Придаването на блясък на вашите дървени подове е чудесен начин за подобряване на светлината и топлината в дома ви, а с цикленето на паркета ще добавите стил и ще го направите естетически привлекателен.
Машина шлифовальная этажей
Машина шлифовальная этажей


Профессиональные порядке чистки шлифования.
На полу iztsiklyaneto убрать все дефекты, возникшие в процессе установки.
электрические машины, используемые для шлифования паркета. Труднодоступных местах шлифование производится вручную..
Площадь номера будет определять окончательную стоимость шлифовки полов порядке.
службы шлифовальной чистки подходит для всех типов напольных покрытий.
Наша parketadzhii принесет уют и тепло в вашем доме или.
шлифования пола по требованию
шлифования пола по требованию


Отделка паркета.
При шлифовании чистки удалить старую краску, краска, олифа или иной тип поверхности.
Когда шлифования пола, чтобы перейти от грубой к тонкой наждачной бумаги для того, чтобы добраться до самых dobrar эффект.
Шлифования пола заказ ценам на основе формирования области помещений, для которых услуга будет выполняться цикл.
процедуры шлифования паркета, как пыль.
Наша parketadzhii принесет уют и тепло в вашем доме или.
беспыльные шлифовка полов
беспыльные шлифовка полов


беспыльные порядке чистки шлифовальной.
Цель шлифования пола заказ полного выравнивания пола.
В зависимости от состояния полы различных видов лечения, очищая порядка.
Цена шлифования паркетных варьируется в зависимости от типа настила.
Качестве дополнительного Услуги после шлифования паркетных предложение лакировки полов, фугования и ремонт подоконников.
шлифования паркетных является важным направлением деятельности в сохранение эстетических и физических качеств оркестра.
шлифования пола по требованию
шлифования пола по требованию


беспыльные порядке чистки шлифовальной.
На полу iztsiklyaneto убрать все дефекты, возникшие в процессе установки.
электрические машины, используемые для шлифования паркета. Труднодоступных местах шлифование производится вручную..
Шлифования пола заказ ценам на основе формирования области помещений, для которых услуга будет выполняться цикл.
Изменение порядка пол является дополнительной услугой, которую компания может выполняться по требованию.
Наша parketadzhii принесет уют и тепло в вашем доме или.
профессиональные шлифования полов
профессиональные шлифования полов


Выполните шлифование услуги пол порядке.
Цель шлифования пола заказ полного выравнивания пола.
Для шлифования паркетных электрические машины, используемые для шлифования и просто труднодоступных местах осуществляется вручную или с небольшим ручных машин.
Площадь номера будет определять окончательную стоимость шлифовки полов порядке.
Кроме того шлифования чистки можно выполнить и завершить перестройку этаж.
Предоставление блеск ваших деревянные полы путем шлифования паркетных является отличным способом для улучшения комфорта Вашего дома.
полировщик фирмы шлифования
полировщик фирмы шлифования


Профессиональные порядке чистки шлифования.
Компания предлагает качество, чистый и пыли шлифования чистки.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
Площадь номера будет определять окончательную стоимость шлифовки полов порядке.
Кроме шлифовки и лакировки полов и выполнять другие сопутствующие услуги, такие как ужесточение полы, соединение и ремонт подоконников.
Правильное выполнение шлифования паркетных гарантирует долговечность вашего пола..
шлифования паркета
шлифования паркета


Выполните шлифование услуги пол порядке.
На полу iztsiklyaneto убрать все дефекты, возникшие в процессе установки.
В зависимости от состояния полы различных видов лечения, очищая порядка.
Цена шлифования паркетных варьируется в зависимости от типа настила.
процедуры шлифования паркета, как пыль.
Наша parketadzhii принесет уют и тепло в вашем доме или.
беспыльные шлифовка полов
беспыльные шлифовка полов


беспыльные порядке чистки шлифовальной.
Как Результат шлифования пола с целью получения идеально гладкой поверхности.
. Используется профессиональных шлифовальных машин на полу, способствуя более высокое качество плат полировки паркета.
входной величины и размера помещения форма циклов цен Заказать.
службы шлифовальной чистки подходит для всех типов напольных покрытий.
Правильное выполнение шлифования паркетных гарантирует долговечность вашего пола..
Firma șlefuire lustruit
Firma șlefuire lustruit


șlefuire mașină de lustruit, pentru.
Scopul de sablare, pentru podele este nivelarea completă podea.
Utilaje profesionale de slefuit pe podea, contribuind la lustruire de calitate mai mare de placi de parchet.
. sablare, pentru podele este de preț în funcție de zona de formare a spațiului, care se va realiza prin sablare serviciul.
. Serviciul șlefuire polisat este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli.
noastre parketadzhii va aduce confort si caldura la tine acasa sau la birou.
șlefuire fără praf etajelor
șlefuire fără praf etajelor


Efectuarea de servicii, pentru lustruit slefuire.
companie ce ofera masina de polisat de calitate, șlefuire curat și ferit de praf.
Utilaje profesionale de slefuit pe podea, contribuind la lustruire de calitate mai mare de placi de parchet.
Cantitatea de intrare și dimensiunea spațiilor formează un preț looping Comanda.
Reordonare podele este un serviciu suplimentar pe care societatea poate executa, la cerere,.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. este o modalitate foarte bună de pentru a îmbunătăți lumina si caldura in casa ta, dar cu slefuire pardoseala va adăuga stil și va face o estetică atractivă.
Firma șlefuire lustruit
Firma șlefuire lustruit


Parchet, pentru refinisare.
Ca urmare a șlefuit podea, în scopul de a obține o suprafață perfect netedă.
Când sablare podea să treacă de la grosier la hârtie abrazivă fină, în scopul de a ajunge la cele mai dobrar-efect.
Cantitatea de intrare și dimensiunea spațiilor formează un preț looping Comanda.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
slefuire parchet este o activitate importantă în păstrarea calităților estetice și fizice ale orchestrei.
slefuire parchet
slefuire parchet


fără praf masina de polisat, pentru șlefuire.
slefuire parchet este o activitățile de mentenanță majoră.
Second Hand masini electrice pentru slefuire parchet. Un hard-pentru a ajunge la locurile șlefuire se face cu mâna.
Dimensiunea camerei va determina costul final al sablare, pentru pardoseli.
Procedura de șlefuire parchet este la fel de praf.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. este o modalitate foarte bună de pentru a îmbunătăți lumina si caldura in casa ta, dar cu slefuire pardoseala va adăuga stil și va face o estetică atractivă.
Firma șlefuire lustruit
Firma șlefuire lustruit


Parchet refinisare.
Iztsiklyaneto Dacă pardoseala este eliminat Toate defectele cauzate în timpul instalării.
Utilaje profesionale de slefuit pe podea, contribuind la lustruire de calitate mai mare de placi de parchet.
tarif pentru șlefuirea podea depinde de cantitatea de inputuri.
. Serviciul șlefuire polisat este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli.
noastre parketadzhii va aduce confort si caldura la tine acasa sau la birou.
șlefuire fără praf etajelor
șlefuire fără praf etajelor


Parchet, pentru refinisare.
Atunci când șlefuit-lustruit elimina lacuri vechi, vopsea sau ulei de in alt tip de suprafata de joc.
Funcție de starea de pardoseala este de diferite tipuri de tratament prin răzuire, pentru.
Cantitatea de intrare și dimensiunea spațiilor formează un preț looping Comanda.
. Serviciul șlefuire polisat este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli.
slefuire parchet este o activitate importantă în păstrarea calităților estetice și fizice ale orchestrei.
șlefuire fără praf de parchet la cerere
șlefuire fără praf de parchet la cerere


Parchet, pentru refinisare.
Iztsiklyaneto Dacă pardoseala este eliminat Toate defectele cauzate în timpul instalării.
Utilaje profesionale de slefuit pe podea, contribuind la lustruire de calitate mai mare de placi de parchet.
Dimensiunea camerei va determina costul final al sablare, pentru pardoseli.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
noastre parketadzhii va aduce confort si caldura la tine acasa sau la birou.
șlefuire fără praf de parchet la cerere
șlefuire fără praf de parchet la cerere


profesional polisat, pentru șlefuire.
Atunci când șlefuit-lustruit elimina lacuri vechi, vopsea sau ulei de in alt tip de suprafata de joc.
Datorita muncii bine de șlefuit parchetul este produsă suprafața netedă superb, potrivit pentru orice casa.
Preț slefuire parchet variază în funcție de tipul de podea.
Reordonare podele este un serviciu suplimentar pe care societatea poate executa, la cerere,.
slefuire parchet este o activitate importantă în păstrarea calităților estetice și fizice ale orchestrei.
șlefuire profesional etajelor
șlefuire profesional etajelor


profesional polisat, pentru șlefuire.
slefuire parchet este o activitățile de mentenanță majoră.
Funcție de starea de pardoseala este de diferite tipuri de tratament prin răzuire, pentru.
tarif pentru șlefuirea podea depinde de cantitatea de inputuri.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
noastre parketadzhii va aduce confort si caldura la tine acasa sau la birou.
șlefuire fără praf etajelor
șlefuire fără praf etajelor


Parchet, pentru refinisare.
Ca urmare a șlefuit podea, în scopul de a obține o suprafață perfect netedă.
Datorita muncii bine de șlefuit parchetul este produsă suprafața netedă superb, potrivit pentru orice casa.
Dimensiunea camerei va determina costul final al sablare, pentru pardoseli.
Procedura de șlefuire parchet este la fel de praf.
Când șlefuit podea cu tehnica corecta permite atingerea calitate perfectă, iar podeaua devine viziune foarte eficient, care creează un sentiment de lux.
șlefuire fără praf etajelor
șlefuire fără praf etajelor


Efectuarea de servicii, pentru lustruit slefuire.
Ca urmare a șlefuit podea, în scopul de a obține o suprafață perfect netedă.
Utilaje profesionale de slefuit pe podea, contribuind la lustruire de calitate mai mare de placi de parchet.
prețul de sablare ploshta parchet depinde de camera va fi de cicluri.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
Când șlefuit podea cu tehnica corecta permite atingerea calitate perfectă, iar podeaua devine viziune foarte eficient, care creează un sentiment de lux.
șlefuire profesional etajelor
șlefuire profesional etajelor


șlefuire mașină de lustruit, pentru.
slefuire parchet este o activitățile de mentenanță majoră.
Second Hand masini electrice pentru slefuire parchet. Un hard-pentru a ajunge la locurile șlefuire se face cu mâna.
prețul de sablare ploshta parchet depinde de camera va fi de cicluri.
Procedura de șlefuire parchet este la fel de praf.
slefuire parchet este o activitate importantă în păstrarea calităților estetice și fizice ale orchestrei.
slefuire parchet
slefuire parchet


fără praf masina de polisat, pentru șlefuire.
companie ce ofera masina de polisat de calitate, șlefuire curat și ferit de praf.
Datorita muncii bine de șlefuit parchetul este produsă suprafața netedă superb, potrivit pentru orice casa.
prețul de sablare ploshta parchet depinde de camera va fi de cicluri.
În afară de șlefuit-lustruit poate realiza și finaliza reamenajare a podelei.
Când șlefuit podea cu tehnica corecta permite atingerea calitate perfectă, iar podeaua devine viziune foarte eficient, care creează un sentiment de lux.
Firma șlefuire lustruit
Firma șlefuire lustruit


Parchet, pentru refinisare.
slefuire parchet este o activitățile de mentenanță majoră.
Utilaje profesionale de slefuit pe podea, contribuind la lustruire de calitate mai mare de placi de parchet.
Cantitatea de intrare și dimensiunea spațiilor formează un preț looping Comanda.
. Serviciul șlefuire polisat este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli.
îndeplinirea corespunzătoare a slefuire parchet garantează longevitatea de podele dumneavoastră..
slefuit masina etajelor
slefuit masina etajelor


profesional polisat, pentru șlefuire.
Scopul de sablare, pentru podele este nivelarea completă podea.
Utilaje profesionale de slefuit pe podea, contribuind la lustruire de calitate mai mare de placi de parchet.
Cantitatea de intrare și dimensiunea spațiilor formează un preț looping Comanda.
Procedura de șlefuire parchet este la fel de praf.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. este o modalitate foarte bună de pentru a îmbunătăți lumina si caldura in casa ta, dar cu slefuire pardoseala va adăuga stil și va face o estetică atractivă.
slefuit masina etajelor
slefuit masina etajelor


șlefuire mașină de lustruit, pentru.
Scopul de sablare, pentru podele este nivelarea completă podea.
Funcție de starea de pardoseala este de diferite tipuri de tratament prin răzuire, pentru.
tarif pentru șlefuirea podea depinde de cantitatea de inputuri.
Reordonare podele este un serviciu suplimentar pe care societatea poate executa, la cerere,.
Când șlefuit podea cu tehnica corecta permite atingerea calitate perfectă, iar podeaua devine viziune foarte eficient, care creează un sentiment de lux.
șlefuire fără praf etajelor
șlefuire fără praf etajelor


Parchet, pentru refinisare.
Scopul de sablare, pentru podele este nivelarea completă podea.
Pentru slefuirea mașinile parchet electrice folosite pentru șlefuirea și doar greu pentru a ajunge la locurile se face manual sau cu ajutorul unui mic de mână utilaje.
prețul de sablare ploshta parchet depinde de camera va fi de cicluri.
Reordonare podele este un serviciu suplimentar pe care societatea poate executa, la cerere,.
noastre parketadzhii va aduce confort si caldura la tine acasa sau la birou.
slefuit masina etajelor
slefuit masina etajelor


șlefuire mașină de lustruit, pentru.
Atunci când șlefuit-lustruit elimina lacuri vechi, vopsea sau ulei de in alt tip de suprafata de joc.
Datorita muncii bine de șlefuit parchetul este produsă suprafața netedă superb, potrivit pentru orice casa.
Cantitatea de intrare și dimensiunea spațiilor formează un preț looping Comanda.
Procedura de șlefuire parchet este la fel de praf.
îndeplinirea corespunzătoare a slefuire parchet garantează longevitatea de podele dumneavoastră..
șlefuire fără praf de parchet la cerere
șlefuire fără praf de parchet la cerere


Parchet, pentru refinisare.
companie ce ofera masina de polisat de calitate, șlefuire curat și ferit de praf.
Când sablare podea să treacă de la grosier la hârtie abrazivă fină, în scopul de a ajunge la cele mai dobrar-efect.
prețul de sablare ploshta parchet depinde de camera va fi de cicluri.
În plus față de slefuire si lacuirea etajelor și de a efectua alte servicii conexe, cum ar fi strângerea podele, rostuire și reparații glafuri.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. prin slefuire parchet este o modalitate foarte bună de a îmbunătăți confortul de acasa.
slefuit masina etajelor
slefuit masina etajelor


șlefuire mașină de lustruit, pentru.
Scopul de sablare, pentru podele este nivelarea completă podea.
Second Hand masini electrice pentru slefuire parchet. Un hard-pentru a ajunge la locurile șlefuire se face cu mâna.
Preț slefuire parchet variază în funcție de tipul de podea.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
Când șlefuit podea cu tehnica corecta permite atingerea calitate perfectă, iar podeaua devine viziune foarte eficient, care creează un sentiment de lux.
slefuit masina etajelor
slefuit masina etajelor


Efectuarea de servicii, pentru lustruit slefuire.
Iztsiklyaneto Dacă pardoseala este eliminat Toate defectele cauzate în timpul instalării.
Pentru slefuirea mașinile parchet electrice folosite pentru șlefuirea și doar greu pentru a ajunge la locurile se face manual sau cu ajutorul unui mic de mână utilaje.
Dimensiunea camerei va determina costul final al sablare, pentru pardoseli.
În afară de șlefuit-lustruit poate realiza și finaliza reamenajare a podelei.
slefuire parchet este o activitate importantă în păstrarea calităților estetice și fizice ale orchestrei.
șlefuire profesional etajelor
șlefuire profesional etajelor


fără praf masina de polisat, pentru șlefuire.
Atunci când șlefuit-lustruit elimina lacuri vechi, vopsea sau ulei de in alt tip de suprafata de joc.
Funcție de starea de pardoseala este de diferite tipuri de tratament prin răzuire, pentru.
tarif pentru șlefuirea podea depinde de cantitatea de inputuri.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
noastre parketadzhii va aduce confort si caldura la tine acasa sau la birou.
Firma șlefuire lustruit
Firma șlefuire lustruit


profesional polisat, pentru șlefuire.
companie ce ofera masina de polisat de calitate, șlefuire curat și ferit de praf.
Când sablare podea să treacă de la grosier la hârtie abrazivă fină, în scopul de a ajunge la cele mai dobrar-efect.
tarif pentru șlefuirea podea depinde de cantitatea de inputuri.
În plus față de slefuire si lacuirea etajelor și de a efectua alte servicii conexe, cum ar fi strângerea podele, rostuire și reparații glafuri.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. prin slefuire parchet este o modalitate foarte bună de a îmbunătăți confortul de acasa.
slefuit masina etajelor
slefuit masina etajelor


profesional polisat, pentru șlefuire.
Atunci când șlefuit-lustruit elimina lacuri vechi, vopsea sau ulei de in alt tip de suprafata de joc.
Pentru slefuirea mașinile parchet electrice folosite pentru șlefuirea și doar greu pentru a ajunge la locurile se face manual sau cu ajutorul unui mic de mână utilaje.
Preț slefuire parchet variază în funcție de tipul de podea.
În plus față de slefuire si lacuirea etajelor și de a efectua alte servicii conexe, cum ar fi strângerea podele, rostuire și reparații glafuri.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. este o modalitate foarte bună de pentru a îmbunătăți lumina si caldura in casa ta, dar cu slefuire pardoseala va adăuga stil și va face o estetică atractivă.
șlefuire o podea la cerere
șlefuire o podea la cerere


Efectuarea de servicii, pentru lustruit slefuire.
Scopul de sablare, pentru podele este nivelarea completă podea.
Funcție de starea de pardoseala este de diferite tipuri de tratament prin răzuire, pentru.
Dimensiunea camerei va determina costul final al sablare, pentru pardoseli.
. Serviciul șlefuire polisat este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. prin slefuire parchet este o modalitate foarte bună de a îmbunătăți confortul de acasa.
șlefuire o podea la cerere
șlefuire o podea la cerere


profesional polisat, pentru șlefuire.
Atunci când șlefuit-lustruit elimina lacuri vechi, vopsea sau ulei de in alt tip de suprafata de joc.
Second Hand masini electrice pentru slefuire parchet. Un hard-pentru a ajunge la locurile șlefuire se face cu mâna.
prețul de sablare ploshta parchet depinde de camera va fi de cicluri.
În afară de șlefuit-lustruit poate realiza și finaliza reamenajare a podelei.
noastre parketadzhii va aduce confort si caldura la tine acasa sau la birou.
șlefuire fără praf etajelor
șlefuire fără praf etajelor


profesional polisat, pentru șlefuire.
slefuire parchet este o activitățile de mentenanță majoră.
Second Hand masini electrice pentru slefuire parchet. Un hard-pentru a ajunge la locurile șlefuire se face cu mâna.
Preț slefuire parchet variază în funcție de tipul de podea.
Reordonare podele este un serviciu suplimentar pe care societatea poate executa, la cerere,.
îndeplinirea corespunzătoare a slefuire parchet garantează longevitatea de podele dumneavoastră..
șlefuire fără praf de parchet la cerere
șlefuire fără praf de parchet la cerere


Efectuarea de servicii, pentru lustruit slefuire.
slefuire parchet este o activitățile de mentenanță majoră.
Pentru slefuirea mașinile parchet electrice folosite pentru șlefuirea și doar greu pentru a ajunge la locurile se face manual sau cu ajutorul unui mic de mână utilaje.
Preț slefuire parchet variază în funcție de tipul de podea.
Reordonare podele este un serviciu suplimentar pe care societatea poate executa, la cerere,.
îndeplinirea corespunzătoare a slefuire parchet garantează longevitatea de podele dumneavoastră..
slefuire parchet
slefuire parchet


Parchet, pentru refinisare.
companie ce ofera masina de polisat de calitate, șlefuire curat și ferit de praf.
Datorita muncii bine de șlefuit parchetul este produsă suprafața netedă superb, potrivit pentru orice casa.
Dimensiunea camerei va determina costul final al sablare, pentru pardoseli.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
îndeplinirea corespunzătoare a slefuire parchet garantează longevitatea de podele dumneavoastră..
șlefuire o podea la cerere
șlefuire o podea la cerere


Parchet refinisare.
Scopul de sablare, pentru podele este nivelarea completă podea.
Second Hand masini electrice pentru slefuire parchet. Un hard-pentru a ajunge la locurile șlefuire se face cu mâna.
tarif pentru șlefuirea podea depinde de cantitatea de inputuri.
. Serviciul șlefuire polisat este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli.
Acordarea stralucire podele din lemn masiv dvs. prin slefuire parchet este o modalitate foarte bună de a îmbunătăți confortul de acasa.
șlefuire profesional etajelor
șlefuire profesional etajelor


Efectuarea de servicii, pentru lustruit slefuire.
Atunci când șlefuit-lustruit elimina lacuri vechi, vopsea sau ulei de in alt tip de suprafata de joc.
Pentru slefuirea mașinile parchet electrice folosite pentru șlefuirea și doar greu pentru a ajunge la locurile se face manual sau cu ajutorul unui mic de mână utilaje.
Cantitatea de intrare și dimensiunea spațiilor formează un preț looping Comanda.
În plus față de slefuire si lacuirea etajelor și de a efectua alte servicii conexe, cum ar fi strângerea podele, rostuire și reparații glafuri.
Când șlefuit podea cu tehnica corecta permite atingerea calitate perfectă, iar podeaua devine viziune foarte eficient, care creează un sentiment de lux.
slefuire parchet
slefuire parchet


șlefuire mașină de lustruit, pentru.
companie ce ofera masina de polisat de calitate, șlefuire curat și ferit de praf.
Când sablare podea să treacă de la grosier la hârtie abrazivă fină, în scopul de a ajunge la cele mai dobrar-efect.
Preț slefuire parchet variază în funcție de tipul de podea.
servicii suplimentare. Dupa slefuire oferta parchet lacuire podele, imbinare si reparatii glafuri..
slefuire parchet este o activitate importantă în păstrarea calităților estetice și fizice ale orchestrei.
Firma șlefuire lustruit
Firma șlefuire lustruit


șlefuire mașină de lustruit, pentru.
Ca urmare a șlefuit podea, în scopul de a obține o suprafață perfect netedă.
Când sablare podea să treacă de la grosier la hârtie abrazivă fină, în scopul de a ajunge la cele mai dobrar-efect.
. sablare, pentru podele este de preț în funcție de zona de formare a spațiului, care se va realiza prin sablare serviciul.
. Serviciul șlefuire polisat este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli.
slefuire parchet este o activitate importantă în păstrarea calităților estetice și fizice ale orchestrei.
dustless τρίψιμο του παρκέ σε πρώτη ζήτηση
dustless τρίψιμο του παρκέ σε πρώτη ζήτηση


dustless προκειμένου λουστραδόρος λείανσης.
τρίψιμο λουστραδόρος Όταν αφαιρέσετε παλιά μπογιά, χρώμα, λινέλαιο ή άλλο τύπο της επιφάνειας.
Ανάλογα με την κατάσταση του δαπέδου είναι διάφοροι τύποι θεραπείας με απόξεση προκειμένου.
λείανση τη σειρά δάπεδο τιμολογούνται με βάση την περιοχή διαμόρφωσης του χώρου που θα γίνει από την υπηρεσία λείανσης.
Επιπλέον το τρίψιμο και βερνίκωμα πατώματα και να εκτελέσει άλλες συναφείς υπηρεσίες, όπως το σφίξιμο του δαπέδου, αρμολόγησης και επισκευή περβάζια παραθύρων.
Δίνοντας λάμψη στα πατώματα σκληρού ξύλου σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιωθεί το φως και ζεστασιά στο σπίτι σας, αλλά και με το τρίψιμο του δαπέδου θα προσθέσει στυλ και καθιστούν ελκυστικό αισθητικά.
dustless λείανση των δαπέδων
dustless λείανση των δαπέδων


παρκέ μηχανή λείανσης κατά παραγγελία.
Σκοπός της λείανσης τη σειρά δάπεδο δάπεδο είναι πλήρης ισοπέδωση.
Ανάλογα με την κατάσταση του δαπέδου είναι διάφοροι τύποι θεραπείας με απόξεση προκειμένου.
Τιμή για το τρίψιμο δαπέδου εξαρτάται από την ποσότητα των εισροών.
Εκτός λείανση τριβείο μπορεί να ολοκληρώσει και να ολοκληρώσει αναδιάταξη του δαπέδου.
Λείανση Όταν το πάτωμα με την κατάλληλη τεχνική επιτυγχάνει άριστη ποιότητα, και το πάτωμα γίνεται πολύ αποτελεσματικό όραμα δημιουργεί μια αίσθηση πολυτέλειας.
12345678910следваща